Algemene Voorwaarden Verkoop kunst

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cobi de Jong (beeldend kunstenaar/illustrator) en de wederpartij, tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen.

  1. Cobi de Jong is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de wederpartij niet toegestaan wijziging in de kunstwerken van Cobi de Jong aan te brengen.
  2. Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cobi de Jong gefotografeerd, dan wel gefilmd worden voor commerciële doeleinden.
  3. De kunstwerken blijven eigendom van Cobi de Jong totdat de koopsom volledig aan Cobi de Jong is betaald.
  4. De prijs betreft de prijs van het kunstwerk, niet zijnde de kosten voor verpakking en afleveringskosten.