Algemene Voorwaarden Cursussen

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cobi de Jong (beeldend kunstenaar/illustrator) en de wederpartij, tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen.

  1. Inschrijven via de mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan een rekening.
  2. Mocht er geen plaats zijn op de gewenste ingangsdatum dat wordt u op de wachtlijst geplaatst.
  3. U bent ingeschreven wanneer het cursusgeld is overgemaakt en ontvangen.
  4. Afwezigheid of afbreken van deelname van de cursus geeft geen recht op kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld.
  5. Verzuimde lessen worden niet gerestitueerd.
  6. De lessen worden alleen gegeven aan volwassen.

Ik streef naar maximaal 8 cursisten per avond.